Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 14. marts kl. 19.00 i Sydals Hallen.

Referat

1. Valg af dirigent

Ledelsen foreslog Søren Elholm, som dirigent, hvilket blev accepteret af generalforsamlingen. Søren kunne fremlægge og bekræfte at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Derefter blev dagsorden gennemgået for at sikre den ligeledes stemte overens med foreningens vedtægter.


2. Aflæggelse af ledelsens årsberetning

Årsberetningen blev fremlagt af kasserer Anja Rymand Wehl, der kunne informere generalforsamlingen om at efter større ændringer (Ny organisation, nye vedtægter og ny ledelse), som blev vedtaget på sidste generalforsamling, så har ledelse afholdt et konstituerende møde i starten af juni 21, hvor der samtidig blev lagt en overordnet plan for den kommende sæson i forhold til opgavefordeling, hold, instruktører samt den daglige drift. Idet foreningen gennem de sidste år har oplevet en nedgang i medlemstal og instruktører og samtidig haft svært ved at finde nye kræfter til ledelse bestod ledelsens primære opgave i at holde ”butikken” kørende og ikke bruge ressourcer på udvikling af foreningen. Gennem sæsonen har vi i ledelsen primært kommunikeret via mail og Messenger, og ellers, når vi er løbet ind i hinanden i dagligdagen, hvilket har fungeret fint.

Foreningen har i denne sæson kunne tilbyde fem hold - to børnehold (forældre-barn og ”Idræt på tværs”), og 3 voksenhold (pilates, mixhold og ”Stram op”). Det samlede medlemstallet var på 93, deraf 38 under 25år , hvor det året før var på 176 og deraf 92 under 25 år.

En stor tak til de fem rutinerede instruktører og to trofaste hjælpeinstruktører, der har påtaget sig ansvaret for de enkelte hold og gennemført sæsonens træningen på fantastisk vis. Derudover skal der siges tak til vores ”praktiske gris” Tove Wehl, der blandt andet har været behjælpelig med opsætning af foreningens holdtilbud for sæsonen. En tak til både Hanne Kryhlmand og Ulla Elholm for deres hjælp i forbindelse med afslutningen af årets regnskab, det er dejligt at have nogle som står klar til at hjælpe, når behovet opstår og samtidig stiller krav til mig som kasserer.

Endeligt en stor tak til vore medlemmer, håber vises igen til næste sæson.


3. Godkendelse af det reviderede regnskab og budget

Det reviderede regnskab blev fremlagt for generalforsamlingen. På trods af nedgangen er vi kommet ud med et overskud på knap 6.500kr. Budgettet for 2022 er lavet med en forsigtig optimisme som udgangspunkt, da vi i ledelsen tror og mener det vil være realistisk at kunne tiltrække flere medlemmer til den kommende sæson – især når det kommer til vores børnehold.

 


4. Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest 1/3-21)

Der var ingen indkomme forslag.


5. Valg af medlemmer til ledelsen

-         Laura Nissen er på valg – modtager genvalg

-         Asbjørn Kaad er på valg – modtager IKKE genvalg

Laura Nissen blev genvalgt og Malene Paulsen blev valgt ind i stedet for Asbjørn Kaad, der ikke ønskede at genopstille.

6. Valg af revisor

Ulla Elholm blev genvalgt som revisor.

7. Eventuelt

Under eventuelt blev der i fællesskab drøftet problematikken omkring udfordringen med at skaffe instruktører samt frivillige til foreningslivet. Der kom nogle gode råd til hvordan TUI (ledelsen) med enkle tiltag vil kunne skabe mere opmærksomhed på foreningen og de hold vi tilbyder. Især når det kommer til vores børnehold. Måske en eller flere såkaldte ”Try-day” og eller eventdage, ville være en god måde at enten kickstarte eller afslutte en sæson på. Skal man måske tiltrække nye medlemmer ved hjælp af aflønnede instruktører?

 

KONTAKT INFORMATION

Formand
Malene Paulsen
Mobil: 23 32 71 50
Email: formand@tui-gymnastik.dk

Koordinator
Laura Nissen
Mobil: 61 12 44 65
Email: koordinator@tui-gymnastik


Kasserer
Anja Rymand Wehl
Mobil: 22 78 93 71
Email: kasserer@tui-gymnastik.dk